Gewicht behouden

Gewicht behouden

Zo behoudt u uw gewicht

Goede gewoontes zijn nodig om lang plezier aan uw afgenomen gewicht te hebben. U heeft die reeds tijdens het dieet leren kennen. Omdat het geduld vraagt  en uitschuivers menselijk zijn, raden wij u aan in de eerste tijd na het dieet, nog steeds een Preconproduct in huis te hebben. Zo kan u een calorische misstap snel goedmaken. Zodra u met de nieuwe gewoontes goed kan omgaan, behoudt u die en eet drie normale mengkost-maaltijden per dag.

Een shake, reep of soep per dag

Veel klanten van ons gebruiken Preconproducten, om hun gewicht te behouden.  Niet dagelijks, maar steeds dan, als het zinvol is: als u eens teveel gegeten heeft, geen tijd of gelegenheid heeft om te koken of een lichte gewichtstoename wil goedmaken.  Dan zijn Preconproducten met hun hoge voedingstofdichtheid en terzelfdertijd gering caloriegehalte een ideale compensatie.

De 5:2 Precondagen

Een eenvoudig mini-dieet voor tussendoor: eet vijf dagen normaal en twee dagen Precon Start. Daarmee lukt het u, in calorierijke weken met veel uitnodigingen, feesten of restaurantbezoeken uw gewicht in de greep te behouden. De twee Startdagen moeten daarbij niet noodzakelijk op elkaar volgen.

Intervallfasten NL

Plan clever

Plan uw maaltijden zoals u ook uw dag plant. Dat vraagt wat tijd, maar het ontspant ongelofelijk.

 • U heeft een stressvolle meeting en weet reeds, dat niet veel tijd om te eten over blijft? Het beste bereidt u uw eten de avond voordien en neemt het mee.
 • U wilt ‘s avonds sporten, maar vooraf moet de familie goed gevoed worden? Gebruik een van de Preconrecepten. De meeste zijn in minder dan 30 minuten klaargemaakt en de ingrediënten vindt u in elke goed voorziene supermarkt.
 • De vriendin heeft u voor de koffie uitgenodigd? Geniet dan van haar gebak en eet ‘s avonds respectievelijk minder of leg een extra looprondje in.
GewichtHalten Wasser NL

Goede gewoonten voor succes op lange termijn

Wat maakt succesvolle deelnemers, d.w.z. zij die hun gewicht op lange termijn kunnen behouden anders, dan deelnemers, die het niet lukt?
Meer dan 8000 deelnemers van het Precondieet werden over een tijdspanne van drie jaar daaromtrent onderzocht. Opvallend daarbij was, dat niet bepaalde maatregelen bijzonder veel succes meebrachten, maar dat de deelnemers des te succesvoller waren, naar gelang er meer gedragsveranderingen plaats vonden. Deze zijn:

 • Het drie-maaltijdenprincipe
 • Eetpauzes respecteren
 • Afzien van tussenmaaltijden
 • Op behoeften gebaseerde en gebalanceerde maaltijden samenstellen
 • Zittend eten
 • Tijd nemen voor de maaltijden
 • Dagelijks 30 minuten bewegen
 • Minstens 2 liter drinken

Deelnemers die de bereikte verbeteringen van hun gedrag over minstens een jaar behouden, zijn ook over drie jaar succesvoller, dan deelnemers en deelneemsters die weer in hun oude gewoontes hervallen. De succesgraad is daarbij des te hoger, hoe hoger het aantal van de veranderde gedragsregels is.

Kort gezegd: plan gedragsveranderingen op lange termijn en herhaal deze voortdurend. Volgens het motto „Voortdurend druppelen doet zelfs de hardste steen slijten “.